Usluga održavanja liftova obuhvata:

 • Redovno (preventivno) održavanje liftova
 • Godišnji pregled liftova, produženje atesta
 • Hitne intervencije

Redovno servisiranje liftova obavlja se jednom mjesečno, a obuhvata:

 • Provjeru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna;
 • Provjeru noseće užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protiv tegom;
 • Provjeru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača;
 • Provjeru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem;
 • Čišćenje i podmazivanje dijelova lifta;
 • Provjeru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smjera i pri stajanju;
 • Zamjenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici;
 • Zamjenu prekidača za svjetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici;
 • Zamjenu razbijenog stakla na vratima kabine;
 • Sve popravke na liftu pri kojima nije potrebno mijenjati neki od njegovih dijelova.

Uslugu održavanja liftova nudimo samo uz uslugu čišćenja zgrada!